آموزش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایجاد فضایی برای کسب درآمد شرافتمندانه یکی از اهداف تاکید شده در هدف شماره هشت سند توسعه پایدار است، توانمند سازی جوانان و کارمندان کم‌تجربه امکان پیشرفت سریع تر و کسب درآمد بیشتر را در کنار آرمش ناشی از همراهی اخلاقی ما برای آنها ایجاد خواهد کرد.

باور کنیم قدم های کوچک و کم هزینه ولی اخلاقی ما تاثیرات بسیار بزرگی در پیرامون ما خواهد داشت.

کپی و انتشار مطالب این سایت در صورتیکه به نفع عموم باشد نه تنها آزاد است بلکه توصیه می شود.
طراحی و پشتیبانی سایت از محسن اسلامی فر - www.eslamifar.com

جستجو