هفت سین

همه این آرزو های خوب اهداف سند توسعه پایدار است.

آرزو می کنم برای جهانی زیباتر سالی مسئولانه و آگاهانه آغاز کنیم.

پی نوشت: نوروز به عنوان میراث معنوی بشر ثبت جهانی شده است.

کپی و انتشار مطالب این سایت در صورتیکه به نفع عموم باشد نه تنها آزاد است بلکه توصیه می شود.
طراحی و پشتیبانی سایت از محسن اسلامی فر - www.eslamifar.com

جستجو