اپلیکیشن موبایل

استفاده از اَپ های موبایلی و سایت های مرتبط تاثیر بسزایی در کاهش رفت و آمد های شهری، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و توقف تغییر اقلیم خواهد داشت.

از طرفی مصرف کاغذ کم‌خواهد شد و زمان که پر ارزش ترین دارایی هر شخص است نیز به میزان زیادی حفظ خواهد شد.

همه بانک ها درگاه و نرم افزار های موبایلی دارند در کنار اینها اَپ های جدیدی مثل تومن، فون پی، ریالو، آپ، سه سوت و ... ، نرم افزار های تخصصی شرکت برق، شرکت های تلفن همراه و ... نیز کمک زیادی به زندگی ساده ولی مسئولانه خواهند کرد.

جستجو