فلاش تانک

هربار مصرف سیفون در توالت فرنگی ۷ تا ۸ لیتر و در فلاش تانک های معمولی ۱۲ تا ۱۸ لیتر آب مصرف(تبدیل به فاضلاب) می کند، چند سالی است در فلاش تانک ها ۲ دکمه تخلیه کامل و تخلیه نصف تانک وجود دارد، در مواقعی که ضرورت استفاده از حجم کامل آب سیفون نیست مسئولانه است که از دکمه دوم که نصف حجم فلاش تانک را تخلیه می کند استفاده کنیم.

پی نوشت: در هنگام خرید فلاش تانک یا سنگ فرنگی به این نکته توجه کنیم

جستجو