سفارش غذا

در فرهنگی که نان را برکت‌ خدا می داند، زیاد بودن دورریز غذا در رستوران ها باورنکردنی است، به نظر بعضی از این دورریزها اجتناب ناپذیر است ولی باور‌کنیم اگر کمی مسئولانه رفتار کنیم درصد قابل توجهی از آن کم خواهد شد، به عنوان‌مثال راه کارهای ساده زیر توصیه می شود:

۱- اگر کم‌ می خوریم غذای اشتراکی سفارش دهیم

۲-اگر کم‌ می خوریم از ابتدا درخواست غذای نصف پرس داشته باشیم، حتی اگر مجبور به پرداخت برای یک پرس کامل باشیم، این کار ما فضا را برای تغییر منو رستوران ها و اضافه شدن نیم پرس به آن آماده خواهد کرد و البته ما غذایی را دور نریخته ایم.

۳-اگر کودک همراه داریم و اصرار بر انتخاب غذا توسط خود کودک هست برای خودمان غذا سفارش ندهیم و باقیمانده غذای کودکمان را بخوریم.

۴- در نهایت اگر غذا اضافه آمد آن را با خودمان‌به منزل ببریم.

جستجو