آتش در طبیعت

از بین‌رفتن‌جنگل ها و مراتع یکی از عوامل تسریع روند تغییر اقلیم و گرم شدن زمین است.

باور کنیم خوردن چای ذغالی و کباب و بی مسئولیتی درقبال سبک تفریحاتمان می تواند خسارت های جبران ناپذیری مثل از بین رفتن هکتارها جنگل با قدمت میلیون ها سال در بر خواهد داشته باشد.

از نظر من تنها و تنها نجات جان است که روشن کردن آتش در جنگل و مرتع را توجیه می کند.

گیاهان‌ریه های زمین هستند و وظیفه مهم بالانس گازهای گلخانه ای و تعادل اقلیم را برعهده دارند

بیایید کمی مسئولانه تر زندگی کنیم.

 

جستجو