نشتی شیر آب

اگر یک شیر آب هر ۲ ثانیه یک قطره نشتی داشته باشد، در روز ۲/۵ لیتر آب در ماه ۷۵ لیتر و در سال ۹۲۰ لیتر آب به هدر خواهد داد.

این میزان آب حتی از مقدار آب مورد نیاز یک انسان بالغ برای زنده ماندن بیشتر است.

آیا وقت آن نرسیده تا سبک زندگی مسئولانه را انتخاب کنیم؟

 

جستجو