لباس دست دوم

آیا می دانید برای تولید یک تی شرت دوهزار و پانصد لیتر آب و میزان زیادی انرژی مصرف می شود؟ و اینکه با این میزان آب یک انسان سه سال زنده خواهد ماند.

آیا می دانید تولید یک شلوار جین ۷۰۰۰ لیتر آب پنهان را مصرف می کند؟

خرید و مصرف مسئولانه هدف ۱۲ سند توسعه پایدار است،

اهدا و فروش لباس های مازاد به جای ریختن در سطل زباله را عیب ندانیم و قبل از اقدام به خرید جدید کمی تامل کنیم و در صورت نیاز واقعی به خرید از دست دوم فروشی ها فکر کنیم

جستجو