Wellbeing

بهروزی(به باشی) فقط در داشتن ثروت، مقام و جایگاه بدست نخواهد آمد. این چیزی است که نه تنها ما بلکه بسیاری از مردم جهان با آن مواجه هستند، تا جایی که در کنار سلامت جسم در هدف سوم سند توسعه پایدار آمده است، البته واضح است که آموزش به باشی به کودکان زمانی مقدور است که والد احساس بهروزی را در خود تقویت کند، یک پدر و مادر خموده، نالان و ناراضی از همه اتفافات روزمره، ناراضی از جایگاه و وضع زندگی و.... نمی تواند فرزندی بهروز داشته باشد.

پنج راه کار ساده زیر برای اینکه خودمان و فرزندانمان حس به باشی داشته باشیم توصیه شده است:

۱- فعال باشیم

۲- با فامیل و دوستان ارتباط داشته باشیم

۳- به صورت پیوست بیاموزیم

۴- برای آگاهی خود و اطرافیان تلاش کنیم

۵- بخشنده باشیم

باور داشته باشیم انجام این کارها نه به جایگاه اجتماعی، نه به میزان ثروت و نه به مدل ماشین و مکان خانه ما بستگی دارد ولی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس، عزت نفس، سلامت روان و بهروزی ما و کودکان ما خواهد شد.

جستجو