توجیه بازیافت

بازیافت می تواند یک راه حل برای پلاستیک هایی باشد که در طبیعت رها شده اند ولی نباید توجیه مصرف بیشتر پلاستیک شود.

واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد پلاستیک ها بازیافت‌نمی‌شوند و تا صدها سال در طبیعت باقی خواهند ماند.

بیایید از امروز کارهای زیر را تا حد امکان انجام ندهیم:

۱- کیسه پلاستیکی مصرف نکنیم.

۲-آب معدنی نخریم.

۳-خوراکی های بسته بندی شده نخریم.

۴-در رستوران ها وسایل یک بار مصرف نگیریم.

۵-در هواپیما و قطار از گرفتن غذا و میان‌وعده خودداری کنیم.

به جای آن کارهای زیر را انجام دهیم:

۱-برای خرید کیسه پارچه ای همراه داشته باشیم.

۲- قمقمه و لیوان شخصی همراه داشته باشیم.

۳- تنقلات فله بخریم و در ظروف شخصی همراه داشته باشیم.

۴-قبل از سفارش تاکید کنیم سفارش مارا در لیوان و ظروف شیشه ای بیاورند و نی، قاشق و ... پلاستیکی نیاورند.

۵- تولید حجم زیادی از پلاستیک فقط در یک ساعت پرواز هیچ‌توجیحی حتی بازیافت را بر نمی تابد.

من و شما مسئول هستیم‌حتی اگر آگاهی نداشته باشیم چیزی از مسئولیت ما کم‌نخواهد کرد.

جستجو