کاهنده مصرف آب

در سبک زندگی ایرانی هر دقیقه استحمام حدود ۱۸ لیتر آب مصرف می کند، اما اگر سردوش را با نمونه های کم‌مصرف جایگزین کنیم مصرف آب به حدود ۸ لیتر در دقیقه کاهش پیدا می کند.

همین رفتار مسئولانه ساده باعث صرفه جویی ۱۰۰ لیتر آب در یک حمام ۱۰ دقیقه ای می شود و به همین سادگی از فاضلاب شدن حداقل۱۰ هزار لیتر آب در سال جلوگیری کرده ایم.

جستجو