آب لوله کشی

در سالهای نه چندان دور و در اکثرشهرها و روستاها هم در خانه هم در سفر آب شیر تصفیه شده مطمئن ترین نوشیدنی قابل دسترس برای ما بود، در بدترین شرایط آب شیر را می جوشاندیم، ولی امروز حتی در شهرهای بزرگ که سیستم تصفیه آب شهری مدرن و قابل اطمینانی دارند هستند کسانی که حتی برای نوشیدن آب در منزل از آب معدنی های ۱/۵ لیتری استفاده می کنند.

جای تعجب فراوان دارد که به آب داخل یک بطری پلاستیکی پر شده در یک شرکت خصوصی اطمینان دارند ولی به سیستم تحت کنترل و نظارت آزمایشگاه های مدرن اطمینان ندارند.

حتما شنیده اید که ایران جز ۵ کشور اول مصرف پلاستیک در جهان است و با این روند مصرف مشخص نیست چه میراثی برای کودکان این‌سرزمین به‌جای خواهیم‌گذاشت؟

جستجو