دمای آسایش بدن

هدف ۱۲ سند توسعه پایدار الگوی تولید و مصرف مسئولانه است، باور داشته باشین مصرف مسئولانه هر کالا و خدماتی وظیفه همه ماست.

درحالیکه در تابستان دمای آسایش بدن بین ۲۳ تا ۲۵ درجه تعریف شده است، بسیاری از ما به دلیل ناآگاهی یا سهل انگاری دستگاه های خنک کننده را در سردترین حالت ممکن(۱۷-۱۸ درجه) تنظیم می‌کنیم.

فقط اگر همین چند درجه دما کنترل شود و کولر های آبی روی دور تند نباشند نیازی به ساخت نیروگاه های جدید برای تامین برق در ساعات پیک‌مصرف در تابستان نداریم.

جستجو