لوازم شخصی در هتل

همراه داشتن‌لوازم شخصی در سفر(در صورت امکان) کمک‌بزرگی به‌کاهش مصرف لوازم یکبار مصرف در هتل ها‌خواهد کرد.

مصرف آب، انرژی و تولید پلاستیک تنها قسمتی از خسارت هایی است‌که سفر غیر مسئولانه من و شما به زمین خواهد زد، باور‌کنیم‌ همراه داشتن‌لوازم شخصی بیکلاسی نیست

جستجو