مسواک زدن

تا به حال به ردپای مصرف آب خودتان فکر کرده اید؟

آیا می دانید هر عمل شما در طول شبانه روز مقداری آب آشکار و پنهان مصرف می کند؟

به نظر شما وقت آن نرسیده است سبک زندگی خودرا مسئولانه تر کنیم؟

اگر علاقمند هستید ردپای مصرف آب خودرا محاسبه کنید به سایت ما قسمت توصیه ها مراجعه کنید.

جستجو