یخ

برای تولید هر قالب یخ کوچک میزان زیادی برق مصرف خواهد شد، مصرف برق به معنی مصرف سوخت فسیلی و گرمایش زمین است.

شاید به چشم نیاید ولی سفارش بی دلیل یخ باعث گرم شدن زمین خواهد شد.

کپی و انتشار مطالب این سایت در صورتیکه به نفع عموم باشد نه تنها آزاد است بلکه توصیه می شود.
طراحی و پشتیبانی سایت از محسن اسلامی فر - www.eslamifar.com

جستجو