کیسه زباله

زباله ها دو دسته اصلی دارند: خشک و تر. برای جمع کردن زباله های تر حتما نیاز به همراه داشتن کیسه زباله است. در روزگاری که اسپری رنگ یکی از لوازم همیشه همراه بسیاری از هموطنان است همراه داشتن یک کیسه زباله چند گرمی کار سختی نیست. جمع کردن زباله های تر و سپردن به سطل زباله در شهرهایی که سیستم‌ جمع آوری و دفع مناسبی دارند حداقل مسئولیت ما در قبال زباله ای که تولید می کنیم است.

و اما زباله های خشک مثل بطری آب معدنی، قوطی نوشابه، انواع کاغذ و پلاستیک. اول اینکه تلاش کنیم‌استفاده از این اقلام‌به شدت‌محدودشوند، دوم این نوع زباله که خشک نامیده می شوند را به صورت مجزا در ماشین جمع کنیم و در شهرهایی که سیستم‌بازیافت پیشرفته تری دارند داخل سطل زباله بیاندازیم.

تاکید در مورد شهرهای پیشرفته تر به این دلیل است که در روستاها و شهرهای کوچک همه این پلاستیک‌ها فقط از شهر به گود زباله منتقل می شوند و بازیافتی صورت نمی گیرد. بیایید مسئولیت زباله خودمان‌را حداقل تا نزدیک ترین سیستم‌ جمع آوری، دفع و بازیافت زباله به عهده داشته باشیم.

طبیعت امکان هضم زباله های مارا ندارد.

جستجو