استفاده از آب سرد

 

مصرف آبِ گرم علاوه بر آب قابل مشاهده، انرژی و آب پنهان قابل ملاحظه ای را مصرف خواهد کرد

می توانیم در مواردی مثل شستشوی میوه ها، ظروف غیر چرب، شستشوی دست و صورت و... با مصرف آب سرد کمک بزرگی به حذف مصرف آب پنهان، کم شدن مصرف انرژی گرمایشی، گرمایش زمین و تغییراقلیم داشته باشیم

جستجو