میوه بسته بندی

بعضی ها دقیقا بر اساس ناآگاهی ما درآمد کسب می کنند. فروش میوه بسته بندی یکی از آنهاست.

دلایلی مثل تازه ماندن میوه و سبزیجات، دست چین بودن و... فقط استراتژی هایی برای فروش بیشتر فروشنده ها است.

 

زندگی بدون پلاستیک سبکی مسئولانه است که که آن را فراموش کرده ایم. خرید میوه در کیسه های پارچه ای و حذف پلاستیک از سبد خرید مسئولیت همه ما انسانهایی است که به آینده فرزندان زمین می اندیشیم.

 

جستجو