نوشیدنی در قوطی فلزی

مسئولانه تر است تا حد امکان از خریدن کالاهای داری بسته بندی پلاستیکی خودداری کنیم، به طور مثال خرید نوشیدنی در قوطی فلزی به دلیل ارزش بازیافتی بیشتر در اولویت است.

تجربه زندگی بدون پلاستیک شاید کمی گران تر باشد ولی ارزش بیشتری دارد.

کپی و انتشار مطالب این سایت در صورتیکه به نفع عموم باشد نه تنها آزاد است بلکه توصیه می شود.
طراحی و پشتیبانی سایت از محسن اسلامی فر - www.eslamifar.com

جستجو