شکار

نهم شهریور روز ملی یوزپلنگ ایرانی است، شاید برای شما سوال پیش بیاید که ما چگونه می توانیم از انقراض این گونه نادر جلوگیری کنیم؟

پاسخ ساده است: احساس مسئولیت.

بی تفاوتی و جمله مگه من چکار می توانم بکنم، به من‌چه ارتباطی داره و... اولین گام یک جامعه در مسیر نابودی محیط زیست است. مطمئن باشید اگر باور کنیم که محیط زیست و همه گونه های جانوری و گیاهی داخل آن سرمایه همه ما و فرزندان ما است اوضاع یوزها خوب خواهد شد.

همانطور که نگران‌خط افتادن رنگ ماشین مان هستیم باید نگران تک تک گونه های جانوری و گیاهی کشور(و جهان) باشیم و نسبت به آن احساس مسئولیت کنیم تا هیچ کسی(چه دولتی، چه خصوصی و چه نهاد های نظامی و اشخاص حقیقی ساده) به خودش اجازه تعرض به زیستگاه های حیات وحش را ندهد.

البته شکار نمونه بارز این تعرض است، دامداری، سفرهای غیر مسئولانه، کشاورزی، برداشت بی رویه از منابع، گسترش جاده و صنعت به مراکز حساس و زیست بوم های حیاتی و... از دیگر عوامل افزایش تهدید و نابودی گونه ها است.

باید بدانیم #یوزتاابد حق همه ماست و نیاید از این حق به راحتی بگذریم.

این سرمایه ای است که با میلیون ها بشکه نفت هم‌ به دست نخواهد آمد.

نباید اجازه بدهیم ننگ حذف این گونه نادر، زیبا و دوست داشتنی به نام من و شما ثبت شود.

شکار هر گونه از حیات‌وحش را تقبیح کنیم، خودمان بیاموزیم و به کودکانمان آموزش بدهیم.

جستجو