فضای ابری

آیا تاکنون به این فکر کرده اید این همه ایمیل و اطلاعاتی که در فضای ابری(cloud) ذخیره کرده ایم کجا هستند؟

آیا می دانید برای ذخیره آنها چه میزان سرور لازم است و چه اندازه انرژی برق مصرف می شود؟

پر واضح است که پاک کردن اطلاعات غیر ضروری از فضاهای ابری میزان قابل توجهی انرژی برق و سوخت فسیلی صرفه جویی خواهد کرد و ما به کاهش گرمایش زمین کمک خواهیم کرد.

سبک زندگی ما متشکل از همه عادت ها و فعالیت های ماست، بیایید به جزئیات آن اهمیت بدهیم

جستجو