نذری و کاهش زباله

جدا از اینکه بارها خواهش کردیم در پخش نذری از ظروف پلاستیک یکبارمصرف استفاده نکنیم ولی بازهم شاهد استفاده از آنها هستیم، پس لااقل تصمیم بگیریم با قرار دادن چند سطل زباله از پخش شدن زباله های ایستگاه های صلواتی در خیابان و طبیعت جلوگیری کنیم.

نهی از منکر درباره نریختن زباله و امر به معروف زباله خودتونو بریزید داخل سطل در هنگام پخش شربت و شیرینی هم مستحب دینی است.

 

جستجو