جوشاندن آب

به چند دلیل جوش آمدن آب در یک کتری بزرگ انرزی بیشتری مصرف می کند، اول خود آب داخل کتری است، جوش آمدن 4 لیتر آب چند برابر جوش آمدن 2 لیوان آب انرژی گرمایی لازم دارد که به معنی مصرف بیشتر سوخت فسیلی و تولید بیشتر گازهای گلخانه ای است، از طرفی بدنه یک کتری بزرگ نیز انرژی بیشتری نسبت به یک کتری کوچک لازم دارد تا گرم شود. و همه اینها یعنی مصرف بی دلیل انرژی و سرعت دادن به گرمایش زمین و تغییر اقلیم و رعایت همین ظرافت ها تاثیر بسزایی در ایجاد حس رضایتمندی در زندگی و همچنین کاهش مصرف انرژی و گرمایش زمین و تغییراقلیم خواهد داشت

 

جستجو