سفارش نان همراه غذا

خیلی از غذا ها نیاز به نان ندارند و یا اینکه خوردن نان درعادت غذایی بسیاری از ما نیست، پس بهتر است هنگام سفارش یا سرو غذا به گارسون اعلام کنیم نان نیاز نداریم تا از دست خوردن و خشک شدن احتمالی نان جلوگیری کنیم. به نظر شما روزی چقدر نان در رستوران ها و سلف سرویس ها دورریز وزباله می شود؟

آیا می دانید سالانه ۱/۵ تا ۲ میلیون تن نان دور ریخته می شود؟ "توجه کنیم ۰۰۰’۰۰۰’۰۰۰’۲ (۲ میلیارد) کیلوگرم نان در سال" 

آیا می دانید بااین میزان نان می توان حداقل ۴۰ میلیون گرسنه را سیر کرد

  نکته: من به شخصه اگر نان در کیسه پلاستیکی سرو شودسعی پر عدم استفاده دارم.

 

جستجو