فله خرید کردن

تنوع محصول یکی از راه کارهای افزایش فروش در شرکت های تولیدی است معمولا تنوع بسته بندی و فروش محصولات در احجام/ اوزان متفاوت نیز یکی ازبهترین راه های افزایش فروش و درآمد است، دربسیاری از موارد همان تولید کنندگان محصولات خود را به صورت فلّه نیز ارائه می کنند، خرید انواع حبوبات، سبزیجات، میوه، انواع ترشی و خوراکی های سنی و ... به صورت فلّه در فرهنگ ما وجود داشته ولی متاسفانه رو به فراموشی است.
خریدِ خیلی ازمحصولات به صورت فلّه هم امکان پذیر، هم مقرون به صرفه است

 

جستجو