چراغانی خیابان ها

  

استفاده از ریسه های لامپ که اکثرا دارای لامپ های پرمصرف هم هستند و پرژکتورهای بزرگ مدادی دقیقا در شب ها که ساعات اوج مصرف است با ماهیت جشن برای تولد معصونی که چیزی به جز خیر عمومی و حق الناس توصیه نکرده است تناقض دارد، مصرف بی رویه برق منجر به افزایش گرمایش زمین و تغییراقلیم خواهد شد.

باور کنیم همین ریسه ها درآینده منجر به سیل های مخربی خواهد شد که مردمانی را بی خانمان خواهد کرد، آیا امامان شیعه به این خسارت ها راضی هستند؟

یقینا راه های فراوانی برای شادی و ابراز ارادت در روز ولادت بزرگان دینی ما بدون خسارت به محیط زیست و زمین وجود دارد.

جستجو