عادت های شستشو

  

 

 

همه ما به دلایل متفاوتی عادت های غلطی در هنگام شستشو داریم، به عادت های زندگی روزمره خود فکر کنیم به طور حتم روش هایی که هزینه کمتری برای محیط زیست دارند و در عین حال اقتصادی تر هم هستند پیدا خواهد شد، صرفه جویی و مصرفه بهینه آب ساده است اگر کمی مسئولانه رفتار کنیم.

حمام کردن، مسواک زدن، شستشوی ظروف و... به عادت های خود فکر کنیم حتما روش های بهبود یافته ای خواهیم یافت.

 

 

 

جستجو