شانه چوبی

  

باید تلاش کنیم رویکرد کاهش مصرف پلاستیک به رفتاری پایدار تبدیل شود، اگر نیاز داریم مجددا اقلامی مثل شانه، مسواک و... بخریم، بهتر است بگردیم و نمونه های چوبی با کیفیت آن را پیدا کنیم، این جستجو و استفاده روزانه از آنها به پایداری رفتار مسئولانه ما کمک خواهد کرد

 

 

جستجو