ماشین ظرفشویی و لباس شویی

استفاده از ماشین ظرفشویی و لباسشویی میزان قابل توجهی صرفه جویی در مصرف آب به همراه خواهد داشت و به شدت توصیه شده است به شرط اینکه ماشین با ظرفیت کامل روشن شود،در این ماشین ها (به خصوص مدل های قدیمی) پر و خالی بودن ماشین تاثیری در میزان مصرف آب و انرژی نخواهد داشت.

نکته: دربعضی از ماشین ها گزینه نصف ظرفیت وجوددارد که کمک بزرگی به کاهش مصرف آب و انرژی برای حجم کم شستشو خواهد بود

 

جستجو