هدیه تولد

چقدر لذت بخش خواهد بود اگر کسی به جای روز مرگ برای روز تولدمان به یک خیریه کمک کند. به جای اینکه پول تاج گل را در مراسم خاکسپاری صرف امور خیریه کنیم به میمنت تولد عزیزانمان به یک مجموعه خیریه کمک کنیم، فیش آن را به آنها هدیه بدهیم و شب تولدی ماندگار رقم بزنیم

 

جستجو