سلام و لبخند

می توانیم همیشه آب سالم و بسته های غذایی همراه داشته باشیم و به فقرا علی الخصوص کودکان اهدا کنیم.
اگر غذا و آب همراه نداریم با سلام و لبخند از آنها استقبال کنیم

کپی و انتشار مطالب این سایت در صورتیکه به نفع عموم باشد نه تنها آزاد است بلکه توصیه می شود.
طراحی و پشتیبانی سایت از محسن اسلامی فر - www.eslamifar.com

جستجو