رانندگی

هدف 3 سند توسعه پایدار تضمین زندگی همراه با سلامتی و ترویج رفاه است و یکی از راه کارهای توصیه شده سند به نصف رساندن مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای تا سال 2020 است، با پرهیز از رانندگی پر خطر در حفاظت از جان و مال خود و دیگران کوشا باشیم

جستجو