برچسب انرژی

آیا می دانید برچسب انرژی ابزاری کارآمد و جهانی است که کمتر به آن توجه می کنیم؟
لطفا از امروز هنگام خرید(لوازم برقی، خودرو، وازم گازی و حرارتی، حتی منزل مسکونی و...) به رده کالا در برچسب انرژی توجه کنید، هرچه رتبه بهتری داشته باشد یعنی بازدهی بالاتری دارد به زبان ساده یعنی برق کمتری برای بازدهی بیشتر مصرف خواهید کرد.

جستجو