تصمیم خانوادگی

گفتگو حلقه مفقوده پایداری و صلح جهانی است مهارتی که باید از کودکی و در خانواده آموخت.

از طرفی کودک باید در خانواده بیاموزد که حقوقی دارد و می تواند برای آن حقوق گفتگو، توافق و تعامل کند و تصمیم بگیرد.

کپی و انتشار مطالب این سایت در صورتیکه به نفع عموم باشد نه تنها آزاد است بلکه توصیه می شود.
طراحی و پشتیبانی سایت از محسن اسلامی فر - www.eslamifar.com

جستجو