فیلترهوای خودرو

تعویض فیلتر هوای خودرو به طور مستقیم در کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید گازهای گلخانه ای تاثیر دارد، کثیف بودن فیلترهوا باعث کم شدن توان و شتاب ماشین، کاهش عمر موتور نیز خواهد شد.

کپی و انتشار مطالب این سایت در صورتیکه به نفع عموم باشد نه تنها آزاد است بلکه توصیه می شود.
طراحی و پشتیبانی سایت از محسن اسلامی فر - www.eslamifar.com

جستجو