آتش زدن بوته ها

هدف ۱۵ سند توسعه پایدار مدیریت پایدار منابع روی زمین و جلوگیری از خشکسالی و بیابان زایی است.
فارغ از الزام حفاظت از جنگل ها و مراتع در سطح گسترده، از بین بردن پوشش گیاهی حتی در حد یک بوته کوچک هم اثرات‌ جبران ناپذیری در روند خشک شدن کره زمین و از بین رفتن پوشش گیاهی زمین دارد. بوته های کوچک باعث پایداری خاک و عدم تشکیل سیلاب ها در مواقع بارندگی می شوند، لانه و استراحتگاه حیوانات و جوندگان کوچک جثه هستند و مهمتر از همه جزیی از چرخه طبیعی و زنجیره غذایی گونه های مختلف جانواری به خصوص حشرات هستند، گاهی از بین رفتن یک گونه از بوته های کوچک که منجر به مهاجرت یا نابودی یک حشره می شود و عدم گرده افشانی سایر گیاهان می شود تاثیر بسزایی در تغییر حیات جانوران زیادی در یک زنجیره رشد و غذایی می شود.
روز ۱۷ ژوئن روز جهانی مبارزه با بیابان زایی و خشکسالی است. آگاهی و تغییر نگرش نقش من و شما در گرامیداشت‌این روز است.

جستجو