سفر با هواپیما

نکته اول اینکه هواپیما وسیله ای به شدت الاینده و یکی از عوامل تولید گازهای گلخانه ای است و تا حد امکان نباید از آن استفاده کنیم، پیشنهاد جایگزین قطار و اتوبوس است ولی با این حال اگر ضرورت استفاده از هواپیما وجود داشت دقت داشته باشیم که طبق مطالعات انجام شده ۳۵درصد مصرف سوخت و آلودگی ها در هنگام نشست و برخاست هواپیما اتفاق می افتد.
از طرفی۷۰ % سوانح هوایی در زمان های بلند شدن و نشستن هواپیما رخ داده است
پس از هر لحاظ پرواز های بدون توقف پایدارتر است

کپی و انتشار مطالب این سایت در صورتیکه به نفع عموم باشد نه تنها آزاد است بلکه توصیه می شود.
طراحی و پشتیبانی سایت از محسن اسلامی فر - www.eslamifar.com

جستجو