دعای سفره هفت سین

همه این آرزو های خوب اهداف سند توسعه پایدار است.

آرزو می کنم برای جهانی زیباتر سالی مسئولانه و آگاهانه آغاز کنیم.

پی نوشت: نوروز به عنوان میراث معنوی بشر ثبت جهانی شده است.

جستجو