سبزه هفت سین

مطابق آمار سالانه حدود ۵۰۰۰تن گندم برای سبزه عید مصرف و روز سیزده بدر دور ریخته می شود، این اتفاق درهمان فرهنگی رخ می دهد که برای یک تکه نان احترام قائل است و می گوید برکت خداست، در حالیکه راه های بهتری هم برای داشتن سبزه عید وجود دارد مثلا سبز کردن سبزی های خوردنی مثل تره، ریحان، شاهی و ...و یا هسته پرتقال، لیمو و نارنج که برعکس سبزه گندم عمر طولانی دارند و به عنوان گیاه آپارتمانی فابل نگهداری هستند. بیاییم امسال را با تجربه ای جدید آغاز کنیم و به این نکته بیاندیشیم که ۵۰۰۰تن گندم چند گرسنه را سیر خواهد کرد

جستجو