4- برابری آموزشی

هدف اصلی 4: تضمین آموزش با کیفیت, برابر و فراگیر و ترویج فرصت­ های یادگیری مادام العمل برای همه

1-4 تضمین این که همه­ دختران و پسران تا سال 2030, دوره­های آموزش ابتدایی و متوسطه را به صورت کیفی, منصفانه و بدون پرداخت هیچ گونه شهریه به طور کامل و با دستیابی به نتایج موثر در حوزه­ یادگیری به پایان برسانند.

2-4- تضمین دسترسی همه­ دختران و پسران به آموزش پیش دبستانی و مراقبت و رشد کیفی در اوان کودکی, به منظور آماده سازی آن­ها برای آموزش ابتدایی تا سال 2030

3-4 تضمین دسترسی برابر همه­ زنان و مردان به آموزش عالی و دانشگاهی و آموزش فنی و حرفه ­ای مقرون به صرفه و کیفی تا سال 2030

4-4- افزایش چشمگیر تعداد جوانان و بزرگسالان دارای مهارت­ های مرتبط, از جمله مهارت­ های فنی و حرفه­ ای لازم برای اشتغال, یافتن شغل شرافت مندانه و نیز کارآفرینی تا سال 2030

5-4 ریشه کنی نابرابری­ های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه­ مقاطع آموزش و تربیت فنی و حرفه­ای برای اقشار آسیب پذیر, از جمله معلولان, افراد بومی و کودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می­ کنند و یا خود آسیب پذیر هستند, تا سال 2030

6-4 تضمین این که همه­ جوانان و تعداد قابل ملاحظه­ ای از جوانان و بزرگسالان, اعم از زن و مرد, به سواد خواندن, نوشتن و حساب کردن دست یابند, تا سال 2030

7-4 تضمین این که همه فراگیران, به دانش و مهارت­ های لازم برای ترویج توسعه­ پایدار دست یابند, به ویژه از طریق: آموزش برای توسعه­ی پایدار و آموزش و ترویج شیوه­ های زندگی پایدار, حقوق بشر, تساوی جنسیتی, ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت, شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعه­ پایدار تا سال 2030

4- الف- ایجاد و به روز رسانی امکانات آموزش مناسب برای کودکان, معلولان و زنان و مردان و تامین فضاهای یادگیری موثر, فراگیر, به دور از خشونت و امن برای همه

4- ب- افزایش چشمگیر تعداد بورهای اعطا شده در جهان به کشورهای در حال توسعه, به ویژه کشورهای دارای پایین­ ترین سطح توسعه یافتگی, کشورهای جزیره ­ای کوچک در حال توسعه و کشورهای آفریقایی برای ثبت نام در مقاطع مختلف آموزش عالی, از جمله: در حوزه­ آموزش فنی و حرفه­ای, فناوری اطلاعات و ارتباطات, رشته ­های فنی مهندسی و علمی در کشورهای توسعه یافته و سایر کشورهای در حال توسعه تا سال 2020

4- ج- افزایش قابل ملاحظه­ تامین معلمان واجد شرایط, از جمله از طریق: همکاری­های بین المللی برای تربیت معلم در کشورهای در حال توسعه, به ویژه کشورهای دارای پایین­ ترین سطح توسعه یافتگی  و کشورهای جزیره ­ای کوچک در حال توسعه تا سال 2030

جستجو