6- آب سالم و بهداشت

هدف اصلی 6 : تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه

1-6 تحقق دسترسی جهانی و منصفانه به آب آشامیدنی سالم و مقرون به صرفه برای همه تا سال 2030

2-6 دستیابی به بهداشت کافی و منصفانه برای همه و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملاء عام و بذل توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و افرادی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می­ کنند, تا سال 2030

3-6 بهبود کیفیت آب از طریق کاهش آلودگی, ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آب و به حداقل رساندن آزاد سازی مواد و ترکیبات شیمیایی خطرناک در آب, با هدف کاهش منابع آب­های آلوده­ تصفیه نشده به نصف و افزایش قابل ملاحظه فعالیت­های بازیافت و مصرف امن مجدد مواد در سراسر جهان تا سال 2030

4-6 افزایش قابل ملاحظه­ کارآیی مصرف آب در همه حوزه­ ها و تضمین استخراج پایدار آب و عرضه­ آب شیرین, برای رویارویی با مشکل کمبود آب و کاهش قابل ملاحظه­ تعداد افرادی که از مشکل کمبود آب در رنج هستند, تا سال 2030

5-6 مدیریت پایدار منابع آب مشترک (یا بین مرزی) در همه­ سطوح, از جمله از طریق همکاری­های مناسب فراملی تا سال 2030

6-6 حفاظت و احیای بوم سازگان­های آبی ( یا مرتبط با آب), از جمله کوه­ ها, جنگل ­ها, تالاب­ ها, رودخانه­ ها, سفره­ های آب زیر زمینی و دریاچه ­ها تا سال 2020

6-الف- گسترش همکاری­ های بین المللی و حمایت از کشورهای در حال توسعه برای ظرفیت سازی در برنامه ­هاو فعالیت­های مرتبط با آب و بهداشت, از جمله در حوزه­ های استحصال آب, شوری زدایی, ارتقای بهره وری و کارآیی آب, تصفیه­ فاضلاب و فناوری­ های بازیافت تا سال 2030

 

6-ب- حمایت مشارکت جوامع محلی در بهبود مدیریت آب و بهداشت[1] Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health

جستجو