7- انرژی پاک و مقرون به صرفه

هدف اصلی 7- تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه, مطمئن, پایدار و نوین

1-7 تضمین دسترسی به خدمات مقون به صرفه, مطمئن و نوین در حوزه انرژی تا سال 2030

2-7 افزایش قابل ملاحظه­  سهم انرژی­ های تجدید پذیر در ترکیب جهانی انرژی تا سال 2030

3-7 دو برابر کردن نرخ جهانی بهبود بهره وری و کارآیی انرژِ تا سال 2030

7- الف- تقویت همکاری­های بین المللی برای تسهیل دسترسی به فناوری و امکان پژوهش در حوزه­ی انرژی پاک, از جمله انرژی تجدید پذیر, ارتقای بهره وری و کارآیی انرژی و دسترسی به فناوری پیشرفته و پاکیزه­ تر سوخت فسیلی و ترویج سرمایه گذاری در تولید زیر ساخت­های انرژی و دسترسی به فناوری تولید انرژی پاک تا سال 2030

7- ب- گسترش زیر ساخت ­ها و به روز رسانی فناوری برای تامین خدمات انرژی نوین و پایدار برای همه در کشورهای در حال توسعه, به ویژه در کشورهای دارای پایین­ ترین سطح توسعه یافتگی, کشورهای کوچک جزیره­ای در حال توسعه و کشورهای در حال توسعه­ محصور در خشکی, در راستای برنامه­ های حمایتی ویژه­  این کشورها تا سال 2030

جستجو