8- رشد اقتصادی

هدف اصلی 8: ترویج رشد اقتصادی ماندگار, فراگیر و پایدار, اشتغال کامل و بهره ور و اشتغال شرافت مندانه برای همه

1-8 حفظ و تداوم رشد سرانه­ء اقتصادی بر مبنای شرایط ملی, به ویژه ارتقای رشد تولید ناخالص ملی به حداقل 7 درصد در سال, در کشورهای دارای پایین­ ترین سطح توسعه یافتگی

2-8 دستیابی به سطوح بالاتر بهره وری اقتصادی از طریق ایجاد تنوع (تولید محصولات جدید و یا ایجاد فعالیت­ های تجاری نوین) و استفاده از فناوری­ های به روز شده و نوآوری, از جمله از طریق تمرکز بر بخش­های دارای ارزش افزوده­ی بالا که از نظر کاری و یا اشتغال نیروی انسانی پر فشار هستند.

3-8 ترویج سیاست­های توسعه محور که در حمایت از فعالیت­های سودآور, تولید اشتغال شرافت مندانه, کارآفرینی, خلاقیت و نوآوری تدیون شده­اند و به ویژه از طریق دسترسی به خدمات مالی, موجب شکل گیری و رشد فعالیت­های تجاری خرد, کوچک و متوسط می­شوند.

4-8 بهبود تدریجی کارایی منابع جهانی در حوزه­ های تولید و مصرف و تلاش برای جدا سازی رشد اقتصادی از تخریب زیست محیطی, در راستای چارچوب برنامه های ده ساله­ مصرف و تولید پایدار, در سایه­ رهبری کشورهای توسعه یافته, تا سال 2030

5-8 دستیابی به اشتغال شرافت مندانه, کامل و سودآور برای همه­ی زنان و مردان, از جمله برای جوانان و معلولان و همچنین تحقق پرداخت­های مساوی برای فعالیت­های کاری دارای ارزش یکسان تا سال 2030

6-8 کاهش قابل ملاحظه تعداد جوانان بیکار, دور مانده از تحصیل و یا هر گونه آموزش تا سال 2020

7-8 اقدام فوری و موثر برای ریشه کنی کار اجباری, پایان دادن به برده داری نوین و قاچاق انسان و ریشه کنی و ممانعت از به کار گرفتن کودکان به بدترین اشکال, از جمله استخدام و استفاده از کودکان به عنوان سرباز و در نهایت پایان دادن به همه­ اشکال کار کودکان تا سال 2025

8-8 حمایت از حقوق کار و ترویج فضای کار امن و سالم برای همه­ی کارگران, از جمله کارگران مهاجر, به ویژه زنان مهاجر و افرادی که به مشاغل خطرناک اشتغال دارند.

9-8 تدیون و اجرای سیاست­هایی برای ترویج گردشگری پایدار که بتواند به تولید کار و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی کمک کند, تا سال 2030

10-8 افزایش ظرفیت­های موسسات ملی داخلی, برای ترغیب و ترویج دسترسی به خدمات بانکی, بیمه و خدمات مالی برای همه

8- الف- افزایش هر گونه کمک در جهت حمایت از تجارت در کشورهای در حال توسعه, به ویژه کشورهای دارای پایین ­ترین سطح توسعه یافتگی, از جمله در قالب برنامه " چارچوب جامع ارتقاء یافته در زمینه ارائه­ی کمک­ های فنی تجاری به کشورهای دارای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی"

8-ب- تدوین و اجرای یک راهبرد جهانی برای اشتغال جوانان و اجرای معاهده­ی بین المللی کار سازمان جهانی کار تا سال 2020

جستجو