9- صنعت نوآور و زیر ساخت ها

هدف اصلی 9: ساختن زیر بنای مقاومتی, ترویج صنعتی سازی پایدار و فراگیر و ترویج نوآوری

1-9 ایجاد زیر ساخت­ های مقاوم, پایدار, مطمئن و کیفی, از زیر ساخت­های منطقه ­ای و فراملی, برای حمایت از توسعه­ی اقتصادی و رفاه انسانی با تمرکز بر دسترسی مقرون به صرفه و منصفانه برای همه

2-9 ترویج صنعتی شدن پایدار و فراگیر و افزایش چشمگیر سهم صنعت از اشتغال و تولید ناخالص داخلی, در راستای شرایط و نیازهای ملی و دوبرابر کردن سهم صنعت از موارد یاد شده در کشورهای دارای پایین­ ترین سطح توسعه یافتگی تا سال 2030

3-9 افزایش دسترسی فعالیت­ های تجاری کوچک, اعم از فعالیت­های صنعتی و غیره, به ویژه در کشورهای در حال توسعه به خدمات مالی, از جمله نقدینگی مقرون به صرفه و ادغام تجارت­ های کوچک در بازارها و زنجیره­ های ارزشی

4-9- به روز رسانی زیر ساخت­ ها و احیای صنایع برای پایدار سازی آن­ها, با افزایش کارآیی استفاده از منابع و استفاده­ی بیشتر از فناوری­ ها و فرایندهای صنعتی پاک و سالم زیست محیطی توسط همه­ کشورها در راستای ظرفیت­ های آن­ها تا سال 2030

5-9 گسترش پژوهش علمی, به روز رسانی توانایی­ های فنی بخش صنعت در کشورها, به ویژه کشورهای در حال توسعه و همچنین ترغیب نوآوری و افزایش قابل ملاحظه تعداد کارکنان حوزه پژوهش و توسعه­, به ازای هر یک میلیون نفر و گسترش پژوهش در بخش­ های دولتی و خصوصی و افزاش هزینه کرد ملی برای توسعه

9- الف- تسهیل ایجاد زیر ساخت­ های مقاوم و پایدار کشورهای در حال توسعه, از طریق: ارتقای حمایت­ های مالی, تکنولوژیک و فنی از کشورهای آفریقایی, کشورهای دارای پایین­ ترین سطح توسعه یافتگی, کشورهای در حال توسعه­ محصور درخشکی و کشورهای کوچک جزیره ­ای در حال توسعه

9-ب- پشتیبانی از توسعه­ داخلی فناوری, نوآوری و پژوهش در کشورهای در حال توسعه, از جمله از طریق ایجاد فضایی برای سیاست گذاری که در کنار مزایای دیگر, زمینه ساز تنوع صنعتی و افزودن بر ارزش کالاها باشد.

9-ج- افزایش قابل ملاحظه­ دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تلاش برای تحقق دسترسی مقرون به صرفه و جهانی به اینترنت در کشورهای دارای پایین­ ترین سطح توسعه یافتگی تا سال 2020

جستجو