10- کاهش نابرابری ها

هدف اصلی 10: کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها

1-10 رشد تدریجی و پایدار درآمد قشر پایین جمعیت جهان که 40 درصد کل جمعیت را شامل می­شود, به بالاتر از میانگین ملی تا سال 2030

2-10 توانمند سازی همه­ افراد و ترویج حضور فعال همه­ اقشار جامعه در حوزه­ های اجتماعی, اقتصادی و سیاسی, بدون توجه به سن, جنسیت, معلولیت, نژاد, قویمت, اصلیت, مذهب, وضعیت اقتصادی و غیره تا سال 2030

 

3-10 تضمین ایجاد فرصت­ های برابر برای همه و کاهش نابرابری در دستیابی به نتیجه, از جمله از طریق: از میان بردن قوانین, سیاست­ها و اقدامات تبعیض آمیز و ترویج قانون گذاری, سیاست گذاری و انجام اقدامات مناسب در این رابطه

4-10 سیاست گذاری, به ویژه در حوزه­ های مالی, دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر

5-10 بهبود سازمان دهی و پایش موسسات و بازارهای مالی جهانی و تقویت اجرای این گونه از قوانین

6-10 تضمین حضوری پر رنگ­تر و توجه بیشتر به کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری­ها در موسسات مالی و اقتصادی بین المللی, با هدف تبدیل این موسسات به نهادهای موثر­تر, مطمئن­ تر, پاسخ گوتر و با دارا بودن مشروعیت قانونی بیشتر

7-10 تسهیل جابه‏جایی مرتب, منظم, ایمن, و مهارجرت مسئولانهء مردم, از جمله از طریق اجرای سیاست­هایی که در زمینه مهاجرت, به خوبی برنامه ریزی و مدیریت شده­اند.

10- الف- اجرای اصل انجام رفتاری ویژه و متمایز در برابر کشورهای در حال توسعه, به ویژه کشورهای دارای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی, در راستای موافقت نامه­های سازمان تجارت جهانی

10- ب- ترغیب به ارائه کمک­ های رسمی برای توسعه و کمک مالی به کشورهایی که نیاز آن­ها از همه بیشتر است, به ویژه کشورهای دارای پایین­ ترین سطح توسعه یافتگی, کشورهای آفریقایی, کشورهای جزیره­ای در حال توسعه و در حال توسعه محصور در خشکی. این کم ک­ها در راستای مقررات ملی کشورها ارائه خواهد شد. از جمله راه­ های ارائه این گونه کمک­ها, سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

10- ج- کاهش هزینه­ های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از 3 درصد و از بین بردن روش­های حواله کرد با هزینه­ای بالاتر از 5 درصد تا سال 2030

جستجو