15- بوم سازگان روی زمین

هدف اصلی 15: پاسداشت٬ احیاء و ترویج استفاده­ی پایدار از بوم سازگان­ های زمینی٬ مدیریت پایدار جنگل­ ها٬ مبارزه با بیابان زایی و توقف و معکوس سازی روند تخریب ( یا فرسایش) زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب تنوع زیستی.

1-15 تضمین حفاظت٬ احیاء و استفاده­ی پایدار از بوم سازگان­های خاکی و آب­ های شرب درون بوم و همین طور استفاده­ پایدار از خدمات این بوم سازگان­ ها٬ به ویژه جنگل ­ها٬ تالاب­ ها٬ کوه ­ها و نواحی خشک تا سال 2020 و در راستای الزامات توافق­ های بین المللی

2-15 ترویج اجرای مدیریت پایدار همه­ی انواع جنگل­ ها٬ متوقف ساختن جنگل زدایی٬ احیای جنگل­ هایی که دچار فرسایش شده­اند و افزایش قابل ملاحظه­ جنگل زایی و احیایی جنگل­ ها در سطح جهان تا سال 2020

3-15 مبارزه با بیابان زایی٬ احیای سرزمین و خاک فرسوده٬ از جمله احیای سرزمین­ هایی که تحت تاثیر بیابان زایی٬ خشک سالی و سیل بوده­ اند و تلاش برای دستیابی به جهانی عاری از فرسایش زمین تا سال 2030

4-15 تضمین حفاظت از بوم سازگان­های کوهستانی و تنوع زیستی آن­ها به منظور ارتقای ظرفیت آن­ها برای تامین ضروریات توسعه­ پایدار تا سال 2030

5-15 اتخاذ اقدام فوری  ویژه برای کاهش تخریب زیست گاه­ های طبیعی٬ متوقف ساختن نابودی تنوع زیستی و حفاظت از گونه­ های در معرض انقراض و جلوگیری از انقراض آن­ها تا سال 2020

6-15 ترویج به اشتراک گذاری منصفانه و مناسب مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیک و ترویج دسترسی به این منابع٬ در راستای توافق­های بین المللی

7-15 اقدام فوری برای پایان دادن به صید غیر قانونی و قاچاق گونه ­های حفاظت شده­ی گیاهی و جانوری و کنترل عرضه و تقاضای محصولات غیر قانونی وابسته به حیات وحش

8-15 انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از پدیدار شدن گونه­های بیگانه و مهاجم در بوم سازگان­های خشکی و آب٬ وکاهش قابل ملاحظه­ی آثار این گونه­ها و کنتر یا ریشه کنی گونه­های یاد شده تا سال 2020

9-15 همه­ برنامه ریزی­ های ملی و محلی مربوط به فرایندهای توسعه و راهبردها و رویکردهای کاهش فقر٬ با توجه به ارزش بوم سازگان­ها و تنوع زیستی تا سال 2020 تهیه و تعریف شوند و یا به بیان دیگر٬ در تدوین موارد یاد شده٬ ارزش بوم سازگان ­ها و تنوع زستی همواره مد نظر باشد.

15- الف- تامین منابع مالی و افزایش قابل ملاحظه­ی بودجه در سایه­ی استفاده از همه­ منابع٬ با هدف حفاظت و استفاده­ی پایدار از تنوع زیستی و بوم سازگان­ ها

15-ب بسیج دارایی­های قابل ملاحظه از همه­ی منابع و در کلیه سطوح٬ با هدف تامین منابع مالی مدیریت پایدار جنگل­ها و فراهم آوردن انگیزه­ کافی برای کشورهای در حال توسعه برای مدیریت پایدار جنگل­ ها و حفاظت و احیای مناطق جنگلی

15-ج- گسترش حمایت جهانی از فعالیت­های انجام شده برای مبارزه با صید غیر قانونی و قاچاق گونه ­های حفاظت شده٬ از جمله از طریق: ارتقای ظرفیت­ های جوامع محلی برای پیشبرد فرصت­هایی برای امرار معاش به شیوه­ پایدار

جستجو